חייגו עכשיו: 073-7760022

תקנון האתר

כללי

תקנון זה תקף לרכישות בחנות האינטרנטית בלבד.

הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

רכישה ו/או שימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

רשאים לעשות שימוש באתר ו/או לרכוש את המוצרים המוצעים למכירה, כל מי שמתקיימים לגביו התנאים שלהלן:

*מלאו לו 18 שנים והוא נושא תעודת זהות ישראלית

*ברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.

 

הזמנת ואספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן:

 1. האתר משמש כחנות אלקטרונית למכירת גופי תאורה ע"י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו ע"י הגולש ו/או נרשם באתר זה, התקנון מהוה חוזה התקשרות מחייב בין הגולש ו/או המזמין לבין בעלי האתר לכל דבר ועניין.
 3. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
  הנהלת החברה שומרת לעצמה הזכות הבלעדית למנוע שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה/זכייה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 5. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 6. החברה עושה כל מאמץ על מנת שפרטים המופיעים באתר ימצאו במלאי אולם, אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או גופי התאורה שתמונותיהם מופיעות באתר.
 7. החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה שלם ומדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 8. באם נפלה טעות כלשהי בתיאור המוצר לרבות מחירו, דגם או תמונה המוצגת להמחשה, אי לכך לא יחייב הדבר את החברה לספק את המוצר
 9. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ואינם כוללים דמי משלוח.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
 • לחברה זכות מלאה להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, אולם רשאית בכל עת להפסיקם, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך..
 • בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים של החברה. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, ניתן לעשות זאת בקלות באמצעות הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

 

הזמנת מוצרים

 1. רכישת מוצרים מותנית במילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחוייב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. לאחר ביצוע תהליך הקניה על ידך, תקבל אישור על כך באתר. אישור זה מעיד שפרטי הקניה נקלטו במערכת.
  רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תחשב הצעתך כפעילה
 5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 6. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה והמוצרים חסרים, החברה תיידע באמצעות דוא"ל או מס' טלפון של המזמין. במקרה זה , החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. אם ההצעה תתקבל, ההזמנה תשתנה בהתאם. אם ההצעה לא תתקבל, תבוטל הזמנת הלקוח ללא חיוב בגין ההזמנה.
 7. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כגון:

* אם נמסרו במתכוון פרטים שגויים בעת ההרשמה באתר

* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר

* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

* אם הופרו תנאי הסכם זה

* אם ישנו חוב כספים לחברה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו

* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

* הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין , התשל"ז – 1977 ו/או כל דין.

 1. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 2. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 • בתשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש הלקוחה להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פייפאל, או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החליטה הלקוחה לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. החזרות והחלפות יתבצעו בתנאי שהמוצרים יוחזרו שלמים , ללא פגם, באריזתם המקורית, ומבלי שנעשה בהם שימוש
 2. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.
 3. איסוף החזרות עד 21 יום, יהיו ללא עלות דמי משלוח . על הלקוח לציין זאת בטלפון או במייל לכתובת הדואר newlight555@gmail.com ואנו נגיע לאסוף.
 4. איסוף החזרות אחרי 21 יום , הלקוח יחזיר את הפרטים בחנות הדגל : רח' אליהו איתן 17 ראשל"צ.
 5. החזרות עד 14 ימי עסקים יזכו את הלקוח בזיכוי כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או בניכוי של 100 ש"ח- הנמוך מביניהם ובניכוי דמי משלוח.
 6. החזרה אחרי 14 ימי עסקים תזכה בשובר זיכוי שתוקפו עד 6 חודשים בניכוי דמי משלוח.
 7. במקרה של ביטול הזמנה לפני שליחת המוצר , הלקוח יקבל החזר כספי כולל דמי המשלוח, עפ״י האמור בחוק.

 

אספקה ומשלוחים

 1. אספקה עד 14 ימי עסקים
 2. הלקוח רשאי לאסוף את ההזמנה ממרכז ההזמנות של "ניו לייט" ( ברח' אליהו איתן 17 ראשל"צ) ובמקרה כזה, לא יחויב הלקוח בדמי משלוח.*על הלקוח לציין כי הוא מעוניין לאסוף את המוצר באופן עצמאי במקום המיועד לכך, על גבי ההזמנה.
 1. האפשרות לאספקה מהאתר מוגבלתלערים המרכזיות בישראל. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש.
 2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה במסגרת התשלום הראשון.
 3. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

"ניו לייט" לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, מתקפת סייבר, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים מפעילי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

 

איסוף מוצרים

לנוחותכם ניתן לאסוף בצורה מהירה ויעליה את גופי התאורה. חנות הדגל שלנו ממוקמת ברח' אליהו איתן 17 ראשל"צ. נא לתאם את זמן הגעתכם לחנות מראש.

שעות איסוף הסחורה:

א-ה 9:00- 17:00

ו' 9:00 -13:00

 

אחריות החברה

 1. החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. במידה נוצרה טעות בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
 3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד . ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
 4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. האחריות תנתן בתנאי שהוראות ההרכבה, המצורפות לכל גוף תאורה, ומלאו ובוצעו.
 6. התקנה אשר לא בוצעה בהתאם להוראות, לא תישא באחריות
 7. תנאי חשוב לאחריות גופי התאורה: ההתקנה צריכה להתבצע ע"י חשמלאי  מוסמך ( לפי דרישת התקן הישראלי)
 8. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה .
 9. "ניו לייט" תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות וצוות ההנהלה יטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן : newlight555@gmail.comאו בטלפון מס' 072-3718486.
 10. אין אחריות לשבר.

 

קבצי "עוגיה" ופרטיות הגולש

 1. פרטיו האישיים של הנרשם ,שימסרו בעת ביצוע ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של מפעילי האתר ולא יועברו על ידו לכל גורם אחר.
 2. מפעילי האתר יהיו רשאים לשלוח דואר אלקטרוני, הודעת טקסט טלפונית או לפנות בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים באתר. אם הנרשם מעוניין לקבל מידע שיווקי במייל יהיה עליו להסיר את עצמו מרשימת הדיוור, קישור להסרה נמצא בתחתית הניוזלטר שנשלח ממערכת האתר.
 3. קבצי "עוגיה" (קוקיז) הם קבצי טקסט שמאוחסנים על המחשב באמצעות הנרשם על ידי השרת של מפעילי האתר.